بسته همراه اول ارزان
تماس با پشتیبانی

انتقال شارژ از سیم کارت اعتباری شاتل به شاتل